Ing. Vít Kodrle - daňový poradce

 

 
dopravní technika a technologie  

Právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.


 
organizační, ekonomické, dopravní a technické poradenství a konzultace  
technická, inženýrská a obstaravatelská činnost  
oprávnění činit právní úkony jménem klienta  
Oborová specializace:
 
doprava, autoopravárenství, prodej vozidel
informatika, masmédia
stavebnictví
bytová družstva
nájem a podnájem nebytových ploch a prostor 
služby spojené s pronájmem  

 

        Ke zpracování daňových přiznání používáme program TaxEdit od firmy Luyten CZ, spol. s r. o.